Bộ đỉnh đồng khảm ngũ sắc cao 50cm

Bộ đỉnh đồng khảm ngũ sắc cao 50cm
Bộ đỉnh đồng thờ cúng đúc bằng đồng đỏ, khảm ngũ sắc cao cấp. Đồ đồng ...

Bộ đỉnh đồng thờ cúng ngũ sự cao 60cm

Bộ đỉnh đồng thờ cúng ngũ sự cao 60cm
Bộ đỉnh thờ cúng gia tiên bằng đồng đúc liền khối cao 60cm.  Đúc đồng đỏ ...

Bộ đỉnh đồng thờ cúng ngũ sự cao 55cm

Bộ đỉnh đồng thờ cúng ngũ sự cao 55cm
Bộ đỉnh đồng thờ cúng gia tiên đúc bằng đồng đỏ nguyên chất, đúc liền khối. ...